دستگاه های دستمال کاغذی دست دوم آماده واگذاری

تولید دستمال حوله ای و توالت مدل TT-N401

دستگاه تولید دستمال حوله ای و توالت ذو رول

در حال تکمیل

این بخش در حال تکمیل است و به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت.

تا زمان تکمیل شدن این بخش می توانید از طریق بخش تماس با ما از دستگاهای دستمال کاغذی دست دوم آماده واگذاری اطلاع حاصل نمایید.