بایگانی‌ها تولید دستمال حوله ای - مجتمع ماشین سازی صنعتی قزل گل

۲۲ تیر
۱۳۹۶
دستگاه تولید دستمال حوله ای و توالت عرض 120 مدل TT-N200
۵ تیر
۱۳۹۶
تولید دستمال حوله ای و توالت اتوماتیک دستگاه مدل TT-N 501
۵ تیر
۱۳۹۶
تولید دستمال حوله ای و توالت مدل TT-N221