بایگانی‌ها تولید دستمال کاغذی - صفحه ۲ از ۲ - مجتمع ماشین سازی صنعتی قزل گل

۵ تیر
۱۳۹۶
دستگاه چاپ روی دستمال کاغذی تا 4 رنگ
۵ تیر
۱۳۹۶
دستگاه چاپ روی دستمال کاغذی 6 رنگ
۵ تیر
۱۳۹۶
تولید دستمال حوله ای و توالت اتوماتیک دستگاه مدل TT-N 501
۵ تیر
۱۳۹۶
تولید دستمال حوله ای و توالت مدل TT-N221
۳ تیر
۱۳۹۶
خط تولید دستمال کاغذی جعبه ای فول کات
۳ تیر
۱۳۹۶
خط تولید دستمال جعبه ای فول کات