بایگانی‌ها فول کات - مجتمع ماشین سازی صنعتی قزل گل

۵ تیر
۱۳۹۶
تولید دستمال حوله ای و توالت اتوماتیک دستگاه مدل TT-N 501
۵ تیر
۱۳۹۶
تولید دستمال حوله ای و توالت مدل TT-N221
۳ تیر
۱۳۹۶
خط تولید دستمال کاغذی جعبه ای فول کات
۳ تیر
۱۳۹۶
خط تولید دستمال جعبه ای فول کات
۳ تیر
۱۳۹۶
خط تولید اتوماتیک پیشرفته دستگاه تولید دستمال کاغذی جعبه ای 6 لاین